19
November
DSC00349
Kannada Rajyotsav
10:00 am - 4:00 pm
SBRR MAHAJANA LAW COLLEGE Jayalakshmipuram, Mysore- 570012

kannada Rajyotsav 2016 held on 19 Nov 2016 at Mahajana Law College Mysore.

26
November
DSC00586
Law day And Eye checkup
10:00 am - 4:00 pm
SBRR MAHAJANA LAW COLLEGE Jayalakshmipuram, Mysore- 570012

Law day And Eye checkup held on 26 Nov 2016 at SBRR Mahajana Law College Jayalakshmipuram, Mysore

Secured By miniOrange